Stad Beringen lanceert sociaal tarief voor het vrijetijdsaanbod voor kinderen en gezinnen.

Stad Beringen lanceert sociaal tarief voor het vrijetijdsaanbod voor kinderen en gezinnen.

Tijdens de gemeenteraad van 13 mei 2019 werd de automatische rechtentoekenning van het sociaal tarief goedgekeurd voor de activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen, georganiseerd door de eigen diensten van stad Beringen. De goedkeuring van dit sociaal tarief betekent een grote sprong vooruit voor het lokale beleid rond vrijetijdsparticipatie.

Een sociaal tarief voor het eigen vrijetijdsaanbod

Ook deze zomer zorgt stad Beringen voor een wervelend activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen. Om te garanderen dat iedereen kan deelnemen aan dit aanbod werd in het verleden ervoor gekozen om te werken met KIA-cheques. Volgens dit systeem kreeg elk kind in Beringen KIA-cheques ter waarde van 1euro per stuk. Kinderen in kwetsbare situaties kregen meer cheques. Deze konden naar eigen keuze worden ingezet om korting te bekomen bij activiteiten.

 

Na grondige evaluatie werd er beslist om over te schakelen naar een kortingssysteem waarbij er een sociaal tarief wordt toegekend aan kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Heel concreet betekent dit dat er een korting van 80% wordt gegeven, met een minimum van 1euro deelnameprijs.

De stad gaat hiermee de strijd aan tegen armoede en verlaagt effectief (financiële) drempels voor kinderen en gezinnen die hier het meest nood aan hebben.

 

Burgemeester Thomas Vints: “Op deze manier geven we als lokaal bestuur het goede voorbeeld. We maken het eigen aanbod toegankelijk voor kwetsbare gezinnen. Dit past in de lijnen die we in het bestuursakkoord hebben uitgezet voor de komende beleidsperiode. We zetten het huidige systeem van KIA cheques om naar een proactief beleid inzake kinderarmoedebestrijding. Want elk kind, elke jongere en elk gezin in Beringen heeft recht op betaalbare ontspanning.”

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie

Niet enkel door het eigen aanbod, maar ook op andere vlakken, investeert de stad in vrije tijd.  “Stad Beringen werkt sinds januari binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie formeel aan het verlagen van drempels voor kwetsbare doelgroepen,” vertelt schepen Hilal Yalçin. “We willen zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan activiteiten in hun vrije tijd. We streven ernaar om vrije tijd meer bereikbaar en betaalbaar te maken voor iedereen.”

Online reserveren – online betalen

Voor het aanbod van de diensten jeugd en sport, samenleven, dienst cultuur, CC Beringen en de buitenschoolse kinderopvang moeten deelnemers via een online toepassing reserveren en inschrijven. Vanaf september wordt online reserveren bovendien óók online betalen. Het sociaal tarief wordt dan automatisch toegepast voor het volledige vrijetijdsaanbod van de stad Beringen. Dan gebeurt alles online en verdwijnen de huidige KIA-cheques.

Deze zomervakantie is dus de laatste vakantie dat de KIA-cheques nog kunnen worden gebruikt.  Een extra stimulans om in de zomer nog zoveel mogelijk aan de activiteiten deel te nemen en er een beestig leuke zomer van te maken!

Extra informatie

Heb je moeite om de eindjes aan mekaar te knopen en denk je recht te hebben op een sociaal tarief? Heb je vragen rond het activiteitenaanbod deze zomer? Voor al je vragen of opmerkingen helpen we je graag verder aan het algemeen onthaal tijdens de openingsuren of via vrijetijd@beringen.be.

 

De zomervakantiebrochure is online terug te vinden op de website van de stad Beringen: www.beringen.be/jeugd en op de facebookpagina’s van de betrokken diensten.

Uitgelicht