Storm zondag 10 maart 2019

Storm zondag 10 maart 2019

De brandweer werd op zondag 10 maart 2019 overstelpt met oproepen voor schade door het stormweer. Doordat het hulpcentrum 112 in Limburg tijdelijk niet bereikbaar was door de vele oproepen, werd ook de zonale dispatching van de brandweer voortdurend overbelast. Ze hebben maximaal extra personeel opgeroepen voor de meest dringende interventies en ook de dispatching hebben ze gedecentraliseerd om de stroom van oproepen zo goed mogelijk te verwerken.

Maak zo veel mogelijk gebruik van het webformulier om stormschade te melden. Geef alsjeblieft een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de schade en van de locatie waar de schade zich voordoet. Op die manier kan de brandweer de correcte hulp en het juiste materiaal naar de gevraagde locatie sturen, zodra die beschikbaar zijn.

Meer dan 500 interventies

Zondag (10/3/2019) om 18.00 uur werden al 156 interventies afgehandeld, maar er staan toch nog een 400-tal interventies in de wachtrij. Uiteraard proberen ze de meest dringende interventies eerst af te handelen volgens de beschikbaarheid van het nodige materiaal.

Extra volk ingezet

Op dit ogenblik zet de brandweer 165 mensen in, verdeeld over onze volledige hulpverleningszone.
Ze werken samen met de technische diensten van de verschillende gemeenten. Deze diensten leveren bijstand waar mogelijk bij het ruimen van de openbare weg, het voorzien van signalisatie en het zagen van omgewaaide bomen.

Levensbedreigende situaties meld je natuurlijk meteen via het noodnummer 112.

Uitgelicht