Gewijzigde voorrangsregeling Bredestraat- en gedeelte Middenstraat

Gewijzigde voorrangsregeling Bredestraat- en gedeelte Middenstraat

Alle voertuigen rijdend in de Bredestraat en (gedeelte) Middenstraat hebben voorrang op de aangeduide kruispunten.
Alle voertuigen komend uit de zijstraten van de Bredestraat en (gedeelte) Middenstraat moeten vanaf heden voorrang verlenen.
De verkeersborden werden reeds geplaatst; de bijhorende wegmarkeringen worden in de loop van volgende week aangebracht.

Let op: De aangepaste voorrangsregeling geldt enkel in de Middenstraat vanaf de Bredestraat tot aan het kruispunt met de Linkestraat.
In de rest van de Middenstraat blijft de huidige voorrangsregeling (voorrang van rechts) ongewijzigd.

Uitgelicht