Leegstand in Beringen daalt voor het zesde jaar op rij

Leegstand in Beringen daalt voor het zesde jaar op rij

De laatste dagen is er weer heel wat te doen geweest rond de evolutie van de leegstaande handelspanden in Vlaanderen.

Door een combinatie van extra winkels in de periferie (baanwinkels, retailparken, ...), de steeds stijgende omzet van e-commerce en een stagnerende vraag van de consumenten is het aantal leegstaande handelspanden in heel Vlaanderen drastisch aan het stijgen, en dit vooral in de kernen van steden en gemeentes.

Volgens Locatus, de firma die de (leegstaande) handelspanden in heel Vlaanderen en Nederland inventariseert, is de leegstand in Vlaanderen al 11 jaar op rij aan het stijgen. Gemiddeld staan in Vlaanderen 10,3 % van alle handelspanden leeg. In Limburg is dit zelfs 10,9 %.

Vorige maand heeft de firma Locatus opnieuw de handelspanden in Beringen geïnventariseerd. Uit deze recente cijfers blijkt dat de leegstand in Beringen al voor het vijfde jaar op rij daalt. In 2013 kende Beringen met 13,2 % nog één van de hoogste leegstandscijfers van Limburg. In januari 2019 is de leegstand echter gedaald tot 10,1 %, waarmee we dus tegen de trend ingaan en beter scoren dan het Vlaams en Limburgs gemiddelde.

Beringen telt 705 handelspanden waarvan er 71 leeg staan. Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging in het aantal horecazaken en diensten, maar een kleine daling in het aantal winkels. Het aantal leegstaande panden is stabiel gebleven.

Heel opvallend is dat Beringen de enige Limburgse gemeente is waar het aantal winkels de voorbije zes jaren is gestegen. In de rest van Limburg zijn er op dit moment 900 winkels minder dan in 2012.

“Als we naar de verschillende deelgemeenten binnen Beringen kijken, zien we de hoogste leegstandscijfers in Koersel (13,9 %) en Beverlo (11 %). Beringen met 9,1 % en vooral Paal met 6,7 % doen het beter. Vergeleken met een paar jaar geleden zien we in elke deelgemeente een daling,” zegt schepen van lokale economie Werner Janssen.

“Als stad voeren we een kernversterkend beleid waarbij we ernaar streven om zoveel mogelijk winkels en voorzieningen te clusteren in onze dorpskernen. Daarom is het ook relevant om de cijfers in de dorpskernen van onze stad te monitoren,” aldus de schepen.

“Hier zien we de hoogste leegstandscijfers in Beverlo-centrum (26,9 %) en Koersel-centrum (20 %). De handelskernen van Beringen (11,5 %), Paal (12,1%) en Beringen-Mijn (11,3 %) scoren iets beter. Bij de zogenaamde ‘verspreide bewinkeling’ (handelspanden die niet in een handelskern liggen) bedraagt de leegstand slechts 6,6 %.

Dit toont aan dat, net als in de rest van Vlaanderen, het de handelskernen zijn die het meest last hebben van leegstand.”

Alhoewel Beringen het - in vergelijking met de rest van Vlaanderen - niet slecht doet op gebied van leegstaande handelspanden is er duidelijk nog werk aan de winkel, en dit vooral in centra van onze deelgemeentes. We zullen dus ook de volgende jaren verder een kernversterkend beleid voeren waarbij we zullen inzetten op de versterking van al onze handelskernen.

Neem zeker ook een kijkje op onze website www.startjezaakinberingen.be waar we de leegstaande panden in de kernen inventariseren en waar je ook meer info vindt over mogelijke subsidies voor ondernemers die willen investeren in onze centra.

Uitgelicht