Bedeling van het tegoed aan huisvuilzakken

Bedeling van het tegoed aan huisvuilzakken

Elk gezin dat in Beringen gedomicilieerd was op 1 januari 2019 heeft in het lopende jaar recht op een tegoed aan huisvuilzakken.
Dit tegoed kan vanaf 11 februari 2019 tem 31 december 2019, op vertoon van je identiteitskaart, afgehaald worden op volgende verdeelpunten:

 

 • Amerikaanse Stock – Paalsesteenweg 284
 • Brico – Be-Mine 5
 • Buurtwinkeltje “bij Arlette” – Koerselsesteenweg 75 bus 1A
 • Carrefour Market Paal – Diestersesteenweg 77
 • Dagbladhandel bij Sofie – Pieter Vanhoudtstraat 18/1
 • De Kringwinkel Reset – Heppensesteenweg 34-36
 • Spar – Tennisstraat 104
 • Administratief centrum – Mijnschoolstraat 88
 • Recyclagepark – Nijverheidspark 14

 

Dit tegoed werd berekend op basis van de grootte van je gezin:

 

 • één persoon – twee rollen van 22 liter (10 zakken per rol)
 • twee personen – twee rollen van 44 liter (10 zakken per rol)
 • drie personen – twee rollen van 44 liter en één rol van 22 liter (10 zakken per rol)
 • vier personen of meer – drie rollen van 44 liter (10 zakken per rol)

 

De huisvuilzakken worden je aangerekend op het aanslagbiljet van Limburg.net. De rol van 44 liter kost 12,50 euro en de rol van 22 liter kost 6,25 euro.

 

Bij een geboorte heb je recht op één rol kleine huisvuilzakken extra.
Voor medische redenen kan je mits voorlegging van een medisch voorschrift van de arts en de identiteitskaart van de voorgeschrevene twee rollen grote huisvuilzakken extra krijgen per jaar. Deze rollen dienen afgehaald te worden in het administratief centrum.

Uitgelicht