Namaak roofvogels moet ganzen op Paalse Plas verjagen

Namaak roofvogels moet ganzen op Paalse Plas verjagen

Al enkele jaren vestigen uitheemse ganzensoorten, zoals de Canadese gans en de nijlgans, zich op het recreatiedomein de Paalse Plas. 

"De populatie varieert van jaar tot jaar. Wanneer de aantallen aangroeien zorgen ze echter voor overlast aan het zwemgedeelte en op de golfterreinen," legt Tijs Lemmens, schepen van sport en milieu, uit.

Dit jaar werd geen gecoördineerde actie op provinciaal niveau genomen vanwege de beperktere hoeveelheid vogels in de regio.

 

Op het domein van de Paalse Plas steeg de overlast de laatste weken. Daarom besloot het stadsbestuur van Beringen om toch over te gaan tot het verjagen van de ganzen, weliswaar op een diervriendelijke manier, via namaak roofvogels die lijken op de natuurlijke vijand van de ganzen. "We kunnen immers niet eender welke actie ondernemen aangezien er ook beschermde brandganzen aanwezig zijn. Omwille van het internationale golftornooi KPMG Trophy bij Millennium golf was het aangewezen om toch actie te ondernemen,” vervolledigt Tijs Lemmens. 

 

Momenteel werkt stad Beringen aan een gestructureerde aanpak om de problematiek de komende jaren beheersbaar te houden. "We willen er in de toekomst voor zorgen dat de overlast voor de recreanten en sporters (golfers, fietsers, joggers...) zo beperkt mogelijk blijft. We hopen hier ook te kunnen rekenen op de provincie en ANB aangezien deze problematiek op meerdere plaatsen in Limburg en Vlaanderen speelt," besluit Jessie De Weyer, schepen van recreatie.

Uitgelicht