Tickets elektronisch aanmelden kleuter verstuurd

Tickets elektronisch aanmelden kleuter verstuurd

Tot en met 29 maart konden alle ouders hun kleutertje, geboren in 2017, elektronisch aanmelden voor 5 kleuterscholen in Beringen, dit in volgorde van hun voorkeur. Op 8 april ontvingen de ouders via mail een ticket met de school waar ze hun kindje kunnen inschrijven. Het inschrijven zelf dient te gebeuren tussen 6 mei en 24 mei in de school die vermeld staat op het ticket.

 

An Moons, schepen van onderwijs: “In Beringen werken we met een online aanmeldingssysteem voor alle kleuter- en lagere scholen, om zo alle ouders dezelfde kans te geven om hun kind in te schrijven in een school naar keuze. Dit aanmeldingssysteem wordt permanent gemonitord en geëvalueerd, en waar nodig bijgestuurd. Jammer genoeg botsen we soms wel op het maximaal aantal plaatsen dat een school kan aanbieden.  Het is immers voor niemand goed wanneer teveel kleutertjes in een lokaal worden ondergebracht dat er niet op voorzien is. Als stadsbestuur waken we erover dat deze capaciteit goed wordt opgevolgd en gecommuniceerd.” 

 

In tegenstelling tot vorige jaren werd voor de verdeling van de plaatsen niet alleen rekening gehouden met indicator en niet-indicatorkinderen, maar ook met de afstand dat de kleuter woont ten opzichte van de gekozen school.

Een indicatorkind is een kind waarvan het gezin al een schooltoelage ontvangt voor andere kinderen binnen het gezin of waarvan de mama geen diploma secundair onderwijs heeft.

An Moons: “Binnen het Lokaal Overlegplatform (LOP), waar ook alle scholen vertegenwoordigd zijn, is de afspraak gemaakt dat elke school streeft naar 30% indicatorkleuters en 70% niet-indicatorkleuters, om zo een sociale mix in onze scholen na te streven en de gelijke kansen voor alle kinderen te verhogen.”

 

Als we de resultaten van de aanmelding van dit jaar (kleuters geboren in 2017) vergelijken met die van vorig jaar (kleuters geboren in 2016), dan zien we het volgende:

Kleuters geboren in 2017:                                                       Kleuters geboren in 2016:

217 aanmeldingen                                                                    280 aanmeldingen

Tickets eerste keuze: 185 (85,24%)                                      Tickets eerste keuze: 234 (83,57%)

Tickets 2de keuze: 23 (10,6%)                                                Tickets 2de keuze: 11(3,92%)

Tickets 3de keuze: 7 (3,25%)                                                   Tickets 3de keuze: 9 (3,21%)

Tickets 4de keuze: 2 (0.91%)                                                   Tickets 4de keuze: 5 (1,78%)

Tickets 5de keuze: 0                                                                  Tickets 5de keuze: 7 (2,5%)

 

Vorig jaar waren er ook nog 14 gezinnen (5%) die binnen hun 5 schoolkeuzes geen ticket hadden ontvangen. Dit probleem is toen in samenspraak met die ouders opgelost.

 

Ouders die, na ontvangst van hun ticket, behoefte hebben aan extra uitleg, kunnen hiervoor contact opnemen met de dienst onderwijs op het nummer T 011 45 03 14 en dit op woensdag 10 april tussen 9.00 en 12.00 uur, op maandag 15 april en dinsdag 16 april tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 18.00 uur en op woensdag 17 april tussen 9.00 en 12.00 uur. Per mail kan dit via onderwijs@beringen.be.

 

Voor vragen betreffende de toegewezen schoolkeuze kan u ook terecht bij de schepen van onderwijs An Moons op volgende tijdstippen:

  • Maandag 8 april tussen 19.00 uur en 21.00 uur in het vergaderlokaal 1 op de eerste verdieping van het stedelijk administratief centrum, Mijnschoolstraat 88.
  • Dinsdag 9 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur op hetzelfde adres.

U kan hiervoor een afspraak maken op het nummer T 011 43 02 72 of per mail via an.moons@beringen.be.

Uitgelicht