Stad Beringen verkoopt het Eeuwfeestgebouw.

Stad Beringen verkoopt het Eeuwfeestgebouw.

Het Eeuwfeestgebouw, gelegen aan het Eeuwfeestplein, wordt onderhands te koop aangeboden.

“Het voormalig logementshuis heeft een typische bouwtypologie (mijncité). Het gebouw heeft maar liefst 916m² bewoonbare oppervlakte. Op dit moment is het een welzijnsgebouw in open bebouwing met kelders, gelijkvloers, twee verdiepingen en zolderverdieping, een tuin en een bijgebouw” zegt schepen Patrick Witters. “Het pand is opgenomen in de inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Dit is dus geen volledige bescherming”.

Ben jij geïnteresseerd om dit prachtig gebouw te kopen? Stel je dan kandidaat.
Dit kan tot uiterlijk 14 juni om 12.00 uur.

Bij je kandidaatstelling dien je al aan te geven wat je plannen met het gebouw zijn.
Een jury zal dit beoordelen op volgende aspecten:

  • Respect voor het gebouw bij de herbestemming
  • Visie op de inbedding in de buurt/harmonie met de omgeving
  • Maatschappelijke meerwaarde
  • Omwille van het beeldbepalend karakter van het gebouw, kan het bestaand gebouw enkel verbouwd worden met respect voor bestaande architectuur en beeldwaarde. De bestaande raam- en deuropeningen zullen dus ook bepalend zijn voor hoe het kan opgedeeld worden (cfr. bouwverordening).

Enkele mogelijkheden voor de herbestemming zijn:

  • Behoud van huidige functie als kantoorgebouw.
  • Een omvorming tot woningcomplex is ook mogelijk. Een mix van kwalitatieve woonentiteiten is daarbij de norm. Het integreren van berg- en fietsruimte lijkt dan wel aangewezen om te voorkomen dat er nog allerlei losstaande constructies worden bijgezet (hierdoor zou de beeldwaarde sterk afnemen).

De herbestemming moet gerealiseerd zijn binnen een periode van 5 jaar.
De verkoopprijs van het gebouw is vastgesteld op 580.000 euro.

Meer informatie en je kandidaat stellen kan via www.beringen.be/gronden.

Uitgelicht