Omgevingsvergunning Bertail bvba

Omgevingsvergunning Bertail bvba

Het schepencollege verleende op 27 maart 2019 een omgevingsvergunning aan Bertail bvba voor het oprichten van een restaurant met snelservice (MC Donalds) en het inrichten van het terrein.

De site is gevestigd aan het op- en afrittencomplex 26 Beringen van de E313 en wordt ontsloten via de Zwanenbergstraat.

Momenteel is het perceel bebouwd met een bedrijfspand van een voormalige schrijnwerkerij.
Door afbraak van de bestaande gebouwen krijgt deze locatie een nieuwe invulling en een grondige opwaardering na een lange tijd van leegstand.

Uitgelicht