Het Eeuwfeestgebouw wordt niet verkocht aan vzw ECCB.

Het Eeuwfeestgebouw wordt niet verkocht aan vzw ECCB.

Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen op donderdag 21 november,  werd de beslissing genomen om het Eeuwfeestgebouw niet te verkopen aan vzw Educatief en Cultureel Centrum Beringen (ECCB). Dit vormt meteen het finaal standpunt waarin het afgelegde traject en de criteria ter beoordeling van de kandidaturen door de gemeenteraad mee in acht werden genomen.

De gemeenteraad stelde drie voorwaarden voor verkoop op: bij de herbestemming van het gebouw moet er respect zijn voor het gebouw zelf, er moet voldoende harmonie met de buurt en de omgeving gecreëerd worden en tot slot moet de herbestemming een maatschappelijke meerwaarde vormen. “Uit analyse volgt dat de tweede en de derde voorwaarde niet haalbaar blijken te zijn. Daarom zijn we over gegaan op de niet-verkoop van het Eeuwfeestgebouw,” vertelt schepen Jessie De Weyer.

Er zou onvoldoende harmonie met de omgeving gecreëerd kunnen worden en de maatschappelijke meerwaarde voor de directe omgeving en Beringen in zijn geheel zijn te beperkt.

“De stad vindt het opzet van de vereniging, het ondersteunen van jongeren naar een positieve schoolcarrière, waardevol. Daarom zal de stad zich engageren om samen met vzw ECCB op zoek te gaan naar een locatie die beter aansluit bij de noden en werking van de vereniging,” legt schepen Hilal Yalçin nog uit.

“Daarnaast willen we ook snel werk maken van mogelijke alternatieven voor de herbestemming van het Eeuwfeestgebouw,” vult schepen Patrick Witters aan. Dit denkproces en initiatieven voor de herbestemming van het gebouw dienen op korte termijn opgestart te worden zodat dit in een latere zitting aan het college van burgemeester en schepenen kan voorgelegd worden.

Uitgelicht