Winnaars fotowedstrijd Dag van de Buren nemen prijs in ontvangst

Winnaars fotowedstrijd Dag van de Buren nemen prijs in ontvangst

Tijdens het weekend van 24 tot en met 26 mei vond in Beringen de Dag van de Buren plaats, een initiatief van vzw Feest in het gebouw, waar Beringen al enkele jaren mee de schouders onder zet.

“Verspreid over het weekend organiseerden maar liefst 23 buurten een gezellige samenkomst onder buren. Net als vorig jaar kunnen we dus zeker spreken van een succeseditie. Als we deze ingeslagen weg verder zetten, wordt de Dag van de Buren hopelijk een nieuwe vaste waarde onder de bewoners,” stelt schepen Jessie De Weyer.

“Maar er is meer. Dit jaar werden de deelnemers extra uitgedaagd. Omdat we geloven in de meerwaarde van intergenerationele contacten in een buurt, werden de deelnemende straten aangespoord om zoveel mogelijk jong en oud te betrekken bij de buurtinitiatieven en deze interactieve momenten vast te leggen op foto.”

Acht buurten zonden hun leukste foto’s in en deden hiermee een gooi naar de prijs.
De jury, bestaande uit de schepen van welzijn en samenleven, de schepen van wijkontwikkeling en participatie en de grafisch vormgever van de stad, had de moeilijke opdracht om er één winnaar uit te kiezen.

“Buurtbewoners uit de Petermansstraat in Tervant bezorgden ons de leukste intergenerationele foto: de jongste deelnemer was 2 maanden, de oudste 85 jaar. Een delegatie van de buurt ontving de oorkonde die recht geeft op een buurtpicknick ter waarde van €100. Hiermee is de volgende buurtontmoeting alvast verzekerd,” concludeert schepen Jessie De Weyer.  

De Dag van de Buren vindt jaarlijks plaats op de laatste vrijdag (zaterdag of zondag) van mei.
Dus leg alvast het weekend van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei 2020 vast in je agenda voor een gezellige ontmoeting onder buren.

Uitgelicht