Stad Beringen en RIMO Limburg starten buurtgericht netwerk voor jonge gezinnen in Beverlo

Stad Beringen en RIMO Limburg starten buurtgericht netwerk voor jonge gezinnen in Beverlo

Schepen Hilal Yalcin: “Ik ben heel blij om aan te kondigen dat Beverlo één van de zes, door Kind en Gezin goedgekeurde, proeftuinen wordt voor het uitbouwen van een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen (0-12 jaar). Stad Beringen ontvangt hiervoor een projectsubsidie van 75.000 euro voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022, ofwel 25.000 euro per projectjaar.”

Samen met Rimo Limburg zal stad Beringen de komende drie jaar inzetten op sociale cohesie, ondersteuning van kwetsbare gezinnen en plaats voor kinderen in de publieke ruimte.
RIMO Limburg neemt de rol van buurtregisseur op en stuurt in Beverlo het buurtgericht netwerk voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar aan.
Vanuit het Huis van het Kind Beringen werd deze projectaanvraag voorbereid in samenspraak met een netwerk van partners met o.a. Rimo Limburg, basisschool Westakker, VCLB, de Draaischijf, Domo Beringen, …
Via deze partners werden ook jonge gezinnen uit Beverlo bevraagd. Als concrete acties wordt al gedacht aan kleinschalige spelmomenten in de buurt, maar ook aan een warme toeleiding voor kwetsbare gezinnen, …
Verdere acties krijgen de komende jaren vorm op basis van de contacten met de gezinnen uit Beverlo.

Hilal Yalcin: “Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om te luisteren naar de noden van onze inwoners. En op basis van verschillende bevragingen is het duidelijk dat er in Beverlo heel wat noden liggen voor jonge gezinnen. Naast een stijgende kinderarmoede is het ook duidelijk dat heel wat jonge gezinnen voor vrijetijd, recreatie, onderwijs, … op zoek gaan buiten Beverlo. Jonge gezinnen komen in Beverlo weinig met elkaar in contact. Met dit project willen we hiermee aan de slag gaan en samen met gezinnen werken aan een kind- en gezinsvriendelijk Beverlo.”

Uitgelicht