Stad Beringen biedt kinderopvang op maat voor kinderen met een beperking

Stad Beringen biedt kinderopvang op maat voor kinderen met een beperking

Tijdens de gemeenteraad van 24 juni werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen stad Beringen en de RegenbOog vzw goedgekeurd.
Met deze overeenkomst wordt de werking van de Boomhut Beringen in het reguliere aanbod verankerd.
Daarmee garandeert het bestuur naschoolse kinderopvang én een vakantieaanbod voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Inclusief waar mogelijk, op maat waar nodig.

In de reguliere buitenschoolse kinderopvang is iedereen welkom, ongeacht achtergrond, tekorten of moeilijkheden.
Een aantal kinderen met specifieke zorgen komen reeds naar de reguliere opvang en voelen zich daar goed.

“Toch merken we dat een aantal kinderen zich minder goed voelen en niet kunnen wennen in de gewone kinderopvang.” zegt schepen Hilal Yalcin.
“Sommige kinderen hebben omwille van medische en/of psychosociale redenen meer zorg nodig. Elke ouder en ieder kind verdient een gepaste dienstverlening, door een reguliere óf een gespecialiseerde voorziening.”

De boomhut: een uniek project ‘opvang op maat’

Om ook aan deze kinderen gepaste opvang te bieden, werkt stad Beringen samen met twee partners met de nodige expertise en ervaring, de regenbOog vzw en basisschool De Brug & De Opaal.

In De Boomhut Beringen kunnen kinderen met specifieke zorgbehoeften vanaf 3 jaar terecht voor naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddag.
De Boomhut Beringen is gehuisvest in een vroegere locatie van het IBO De Bengeltjes in Beringen-Mijn.

“Dit is een unieke samenwerking,” stelt schepen Hilal Yalçin; “Stad Beringen zorgt voor de nodige infrastructuur en een gedeeltelijke financiële ondersteuning. De regenbOog vzw stelt een coördinator aan die samen met ouders en de school op zoek gaat naar de gepaste opvang voor ieder kind. Overleg en samenwerking met  leerkrachten en directie van De Brug & De Opaal  is een must. Zo komen deze kinderen terecht in een opvangvoorziening die aangepast is aan hun noden.”

Vakantieaanbod en andere vrijetijdsactiviteiten.

Maar de werking van de Boomhut gaat verder.  Ook tijdens de (zomer)vakantie kan de aangepaste zorg verder doorlopen.
In de zomer is er nu reeds een speelpleinwerking gedurende vijf weken en in de toekomst zal er ook een aanbod zijn in de paas- en kerstvakantie.
Hierdoor krijgen ouders de kans om werk en gezin te combineren en krijgen gezinnen ondersteuning om de vakantieperiode te overbruggen.

Maar de Boomhut legt ook linken naar het bestaande vrijetijdsaanbod. De regenbOog vzw begeleidt kinderen en jongeren naar hun ideale vrijetijdsbesteding.
Door in de opvang kennis te maken met een gevarieerd naschools aanbod van vrijetijdsactiviteiten, verlagen we de drempels naar cultuur, sport, jeugdwerk, enz…

Schepen Hilal Yalçin: “Met deze samenwerkingsovereenkomst werkt stad Beringen ook in de toekomst verder aan haar prioritaire regierol inzake kinderopvang. Zodat we àlle kinderen in onze stad een fijne vrije tijd kunnen bieden.”

Meer info over de Boomhut via: www.deregenboog.be/aanbod/de-boomhut-beringen-naschoolse-opvang-2

Uitgelicht