De stad werkt samen met plaatselijke imkers en heeft oog voor wilde bijen.

De stad werkt samen met plaatselijke imkers en heeft oog voor wilde bijen.

De stad gaat samen werken met lokale imkers om te streven naar een bijenvriendelijke gemeenten.

“We hebben de ambitie om de bijvriendelijkste gemeente van Vlaanderen te worden“ zegt Tijs Lemmens, schepen van milieu.
“Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Het bestuiven door insecten is noodzakelijk voor 75% van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen er voor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit en groenten.”

De mens maakt van deze ecosysteemdiensten dankbaar gebruik. Daarom is er een rijke habitat, met stuifmeel- en nectarbronnen voor de honingbijen, solitaire bijen en hommels, nodig.
De stad zet hier de laatste jaren sterker op in door bloemenweides aan te leggen, planten in bloei te laten komen en graspleinen minder te maaien.

Honingbijen zijn een indicator voor ons leefmilieu. Ze vertellen niet alles, maar hebben wel een signaalfunctie.
Het is dus geen goed nieuws dat in 2013 meer dan 34% van alle bijenvolkeren in Europa de lente niet haalde.
De grootste boosdoeners van deze afname zijn:
·         kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu door het meer en
          meer verdwijnen van bloemen en planten
·         gebruik van pesticiden door de mens
·         de Varroa-mijt (een parasiet)

Dit jaar start Beringen met een project waarbij een imker bijenkasten gaat voorzien in de omgeving van de volkstuinen.
“De voorbije jaren werd door de volkstuinen en de stad geïnvesteerd in de omgeving om deze aantrekkelijker te maken voor bijen,” laat Jean Vanhees, schepen van groen, weten.
“Door hier bijenkasten te plaatsen vergroot de kans voor de volkstuinen om te genieten van een beter opbrengst van fruit en groenten”.
Later zal het project verder uitgebreid worden op andere geschikte locaties. De bedoeling is om het belang van bijen meer onder de aandacht te brengen.

Ook de wilde bijen brengen we meer onder de aandacht. Zo kan je rond deze periode heel wat zandbijen tegen komen op de begraafplaats van Beringen-Mijn.
In het park van Beverlo hebben wilde bijen een nest in een boomholte gemaakt. Dit nest proberen we ook te behouden en rond deze boom wordt een veiligheidszone aangelegd bestaande uit een kastanje houten afsluiting.
“Bijen zijn immers heel zachtaardige insecten. In tegenstelling tot wespen, zijn bijen helemaal niet steeklustig (zij sterven immers na 1 steek). Zolang je de bijen met rust laat, laten zij ook de mensen met rust” laat schepen Tijs Lemmens nog weten.

Bij deze een warme oproep aan de lokale imkers: Heb je interesse hebt om bijenkasten op het openbaar domein te plaatsen?
Laat het ons weten via groen@beringen.be De voorwaarde om mee te doen aan het project, is dat je als imker geregistreerd bent.

In je eigen tuin kan je ook al kleine aanpassingen doen: insecten hotels op te hangen, geen pesticiden te gebruiken en vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar bloeiende planten in de tuin te hebben. 
Op www.weekvandebij.be vind je goede bijenplanten en verschillende tips.?

Uitgelicht