Start lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie Beringen

Start lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie Beringen

Deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten is een basisrecht. Om dit te garanderen hebben stadsbestuur en OCMW, samen met meerdere partners, de handen in elkaar geslagen en dit onder de noemer Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Het doel is om het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijk te maken.

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie wil personen in armoede laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Binnen dit netwerk kan er financiële steun aangevraagd worden voor socio-culturele activiteiten, lidgelden voor sportclubs, aankoop van een uniform, enzovoort. De partners binnen het netwerk kunnen de mensen helpen met hun aanvraag alsook met de afhandeling ervan. Dit zijn bekende gezichten, waardoor de drempel lager is om de vraag te stellen. 

Bovendien is er een lokaal loket waar je terecht kan voor dergelijke aanvragen of bijkomende informatie. Op de eerste en derde woensdag van de maand vind je ons in de Draaischijf, Klaverweide 82. Op de andere woensdagen willen we je graag verder helpen op de dienst samenleven in het administratief centrum, Mijnschoolstraat 88. Het loket is geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Lukt dit moment je niet, dan kan je altijd een afspraak maken via vtp@beringen.be of telefonisch op het nummer 011 43 03 41.

Meer info over het netwerk kan je terugvinden via de website www.beringen.be/VT/LokaalNetwerkVrijetijdspaticipatie.

Extra info:

De partners van het netwerk zijn: Stad Beringen, dienst samenleven, dienst jeugd & sport,  OCMW, vzw Horizont - Rap op Stap Limburg, buurtwerking Rimo Limburg, De Draaischijf, Open Hart, Sint-Vincentius, Het Vonkje (Turkse Unie), Brede School de Terrilling, SAMWD Beringen, Huis van het Kind Beringen, Toerisme Beringen, IN-Zetje, Kind en Taal, OC de Link / beschut wonen, GABK Heusden-Zolder

Uitgelicht