Posthoornstraat weer open op vrijdag 20 december

Posthoornstraat weer open op vrijdag 20 december

Op vrijdag 20 december gaat de Posthoornstraat weer open voor alle verkeer. “Na de Nieuwendijk vorige week heeft Beringen er opnieuw een veilige fietsverbinding bij”, zegt schepen Jean Vanhees.

De werkzaamheden in de Posthoornstraat werden uitgevoerd in samenwerking met Fluvius en Aquafin met de steun van het Fietsfonds van Provincie Limburg en het Vlaams Gewest. Bert Lambrechts, gedeputeerde voor mobiliteit, legt uit: “De provincie kende een subsidie van 185.000 euro toe om in de volledige Posthoornstraat verhoogde fietspaden aan te leggen.” Jean Vanhees, schepen van mobiliteit, vult aan: “Naast het fietspad ligt een voetpad en ook het wegdek is vernieuwd. De nutsleidingen zijn allemaal vervangen en er kwam een gescheiden riolering. De aannemer zal de werf de komende weken helemaal afwerken, maar we kunnen de straat al openstellen voor het verkeer.”

Verkeersveiligheid is één van de voornaamste bekommernissen van het stadsbestuur. “Daarom investeren we de komende jaren in bijkomende fietsvoorzieningen en veilige schoolomgevingen,” vertelt schepen Jean Vanhees. “Zo komt er een schoolroutekaart. Nog tot 26 januari kan iedereen op route2school.be gevaarlijke punten en (on)veilige schoolroutes registreren. Deze meldingen vormen de basis voor de kaart die in 2020 elke leerling in Beringen veilig naar school zal leiden.”

 

 

Uitgelicht