Meer dan honderd warme jassen voor kwetsbare kinderen

Meer dan honderd warme jassen voor kwetsbare kinderen

Theatercollectief Mals Vlees en stad Beringen hebben 112 winterjassen ingezameld voor het goede doel. De jassen werden overhandigd aan de vrijwilligers van vzw Open Hart, die ze zullen verdelen onder de meest kwetsbaren. “De Beringenaren hebben opnieuw hun warm hart getoond,” zegt burgemeester Thomas Vints.

Armoede bespreekbaar maken én er ook iets aan doen, was het doel van de actie ‘Free on a Tree’. Mals Vlees en burgemeester Thomas Vints gaven een week geleden het startschot. Zij hingen samen warme kinderjassen op aan bomen vlak bij enkele scholen en locaties voor kinderopvang in Beringen. Bij elke jas hoorde ook een gedicht van Paul Frison. Iedereen in nood mocht een warme jas meenemen, maar tegelijk werd er opgeroepen om jassen te doneren aan het goede doel. “Open Hart kampt met een tekort aan warme kinderjassen, omdat die moeilijk te vinden zijn. Met deze bijzondere actie daagden we iedereen uit om zijn kleerkast in te duiken en op zoek te gaan naar kinderjassen,” zegt schepen van samenleven Hilal Yalçin.

Iedereen kon tussen 16 en 23 december met zijn oude kinderjassen terecht in het administratief centrum. Dat leverde maar liefst 112 warme kinderjassen op voor vzw Open Hart. De vrijwilligers van de armoedevereniging uit Paal verdelen de jassen de komende weken onder gezinnen waar de nood het hoogst is. “De Beringenaren toonden opnieuw hun warm hart. We hebben samen een verschil gemaakt voor de meest kwetsbare gezinnen,” zegt burgemeester Thomas Vints. “Ook de volgende jaren investeert het stadsbestuur in de strijd tegen armoede. We kiezen voor een integrale aanpak over verschillende beleidsdomeinen en blijven sterk inzetten op bestaande samenwerkingsverbanden met externe partners zoals Mals Vlees en Open Hart, de initiatiefnemers van deze actie. Deze samenwerkingen zijn nu en zeker in de toekomst echt een meerwaarde in ons armoedebeleid. Ik wil iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan deze actie dan ook van harte bedanken.”

Heeft u nog kleding, speelgoed of meubels die u niet meer gebruikt?
Breng ze binnen bij Open Hart in Paal, T 0475 85 91 07.

Uitgelicht