Eerste resultaten dioxinegehalte in Beringse kippeneieren beschikbaar

Eerste resultaten dioxinegehalte in Beringse kippeneieren beschikbaar

Eerste resultaten dioxinegehalte in Beringse kippeneieren beschikbaar

 

Omwille van bezorgdheid naar luchtkwaliteit op haar grondgebied, onderzocht Toxicowatch in opdracht van stad Beringen op 8 locaties kippeneieren naar de aanwezigheid van dioxines. Dit gebeurde in oktober 2019 met de DR CALUX-methode. Uit de resultaten van deze metingen blijkt nu dat er indicaties zijn dat deze kippeneieren van eigen kweek mogelijk de norm overschrijden.
De DR CALUX-methode is een bioanalytische methode die een kwalitatieve aanduiding geeft van de eventuele aanwezigheid van polygehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen (PHC’s) waar ook dioxines onder vallen. PHC’s zijn niet te verwarren met PAK’s of polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Bijkomende analyses met de gaschromatografische methode zijn nodig voor de toetsing aan de norm. “Aangezien de stad bezorgd is over deze verhoogde metingen, zullen we op alle 8 stalen deze bijkomende analyses laten uitvoeren. We willen immers weten of de norm overschreden wordt en welke dioxines een probleem vormen.” aldus schepen van milieu Tijs Lemmens.
De stad contacteerde de medisch milieukundigen van Logo Limburg. Deze deelden mee dat breder onderzoek reeds aangetoond heeft dat eieren van particulieren vaak meer schadelijke stoffen zoals dioxines bevatten dan die van bedrijven. De resultaten van de Beringse kippeneieren liggen in deze lijn. Bijgevolg geldt het normale advies om eieren uit je eigen tuin met mate te eten. Je houdt je best aan deze hoeveelheden:

leeftijd            

eieren van tuinkippen

eieren uit de winkel

<6 jaar

max. 1 per 2 weken

max. 1 per week

6 tot 12 jaar

max. 1 per week

max. 2 per week

>12 jaar

max. 2 per week

max. 6 per week


De door de overheid erkende website www.gezondheidenmilieu.be geeft daarnaast onder subthema dioxines een aantal tips voor minder dioxines in eieren. Hieruit blijkt ook dat het stoken van hout in open lucht of in kachels een frequente bron van dioxines is. Hierbij is er immers vaak geen sprake van een filter en/of verbrandingscontrole zoals bij industriële installaties.

Ter info: DR CALUX is een acroniem voor Dioxin Responsive Chemical Activated LUciferase gene eXpression.

Uitgelicht