Buitenschoolse opvang gooit haar deuren open voor Dag van de Zorg

Buitenschoolse opvang gooit haar deuren open voor Dag van de Zorg

De Vlaamse Vereniging Voor Steden en Gemeenten (VVSG) breidt dit jaar de Dag van de Zorg uit tot een volledige Week van de Zorg, die doorgaat van 12 t.e.m. 18 maart. Deze week zal iedere dag een ander zorg-thema in de kijker staan. Op donderdag 15 maart 2018 is dit kinderopvang in de vorm van een Burendag.

Een mooi initiatief waar de buitenschoolse kinderopvang “De Bengeltjes” van stad Beringen graag aan mee doet. We zetten de deuren van onze vier opvanglocaties open voor buren, ouders, grootouders, leerkrachten,… Zij kunnen een rondleiding krijgen in de kinderopvang, samen met de kinderen een leuke activiteit doen, of uiteraard gewoon genieten van een tasje koffie en een babbel.

“Want kinderopvang is zoveel meer dan opvang alleen”, stelt schepen van Welzijn en Educatie Thomas Vints. “Het gaat om inclusie, de sociale functie van kinderopvang, ouderbetrokkenheid en –participatie,… De Week van de Zorg is een mooi initiatief om onze kinderopvang in de kijker te zetten.”

Onze opvangen zetten al sinds jaar en dag in op het onderhouden van goede contacten met de buren. Zo gingen de kinderen van “De Bengeltjes” in Koersel al meermaals op bezoek bij het nabijgelegen woonzorgcentrum: de kinderen doen dan een activiteit samen met de bewoners en zo leren zij elkaar beter kennen en begrijpen. Het is dan ook een goede zaak dat vzw Dag van de Zorg dergelijke spontane initiatieven een officieel karakter geeft. “Dit soort initiatieven slaat zeker bruggen, en zijn een mooie stimulans om te blijven inzetten op verder innesteling van de kinderopvang en het verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden” besluit schepen Thomas Vints.

Uitgelicht