Openbaar onderzoek met hoorzittting over de voorlopige gedeeltelijke opheffing bescherming kolenwasserij en -zeverij

Openbaar onderzoek met hoorzittting over de voorlopige gedeeltelijke opheffing bescherming kolenwasserij en -zeverij

Onderwerp
Op 20 december 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige gedeeltelijke opheffing van het ministerieel besluit van 19 december 1994 tot de bescherming van de indikkers en toebehoren en de kolenwasserij en –zeverij inclusief toebehoren van de mijnsite

Periode
Het openbaar onderzoek opent op 18 februari en sluit op 19 maart.

Inzage
Het besluit tot voorlopige gedeeltelijke opheffing ligt ter inzage bij:
administratief centrum – dienst Wonen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen
het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Hoorzitting
Een hoorzitting vindt plaats op 25 februari om 19.00 uur in het Buurthuis ‘De Kardijk, Burgemeester Heymansplein 14.

Opmerkingen of bezwaren
Opmerkingen of bezwaren kunt u indienen bij: administratief centrum – dienst Wonen, Mijnschoolstraat 88, via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Rechtsgrond
Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.