Bekendmakingen

Bekendmakingen

Op 1 januari 2014 trad het gewijzigde artikel 186 van het Gemeentedecreet in werking. Dit artikel regelt de wijze van bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeente. De reglementen en verordeningen van het gemeentebestuur moeten bekendgemaakt worden op de website van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

Uitgelicht