Afbraakwerken collegesite tot mei 2018

Afbraakwerken collegesite tot mei 2018

WERKEN OP KORTE TERMIJN?

Tussen maart 2018 en mei 2018 staan de afbraakwerken van verschillende gebouwen op de projectsite gepland waaronder een aantal gebouwen op het binnenplein van de collegesite en het oude stadhuis. Het werk gebeurt in verschillende fasen zoals aangeduid op bijgevoegd overzichtsplan. De afbraak gebeurt tot op maaiveldniveau zodat de archeologische werkzaamheden kunnen starten. Het archeologisch onderzoek op de site wordt aangevat vanaf eind maart. Men voorziet om de afbraakwerken en het archeologisch onderzoek af te ronden in mei. De start van de effectieve bouwwerken is voorzien in het najaar van 2018, na het bekomen van de omgevingsvergunning.

BEREIKBAARHEID?

  • De omliggende straten blijven bereikbaar tijdens de werken.
  • De parking achter de bibliotheek zal vanaf 16-04-2018 niet meer kunnen gebruikt worden omdat ze vanaf dan wordt opgenomen in de werfzone. De overige parkeergelegenheden in de onmiddellijke omgeving blijven wel beschikbaar en worden niet ingenomen of gehinderd door de werf.
  • De huidige inrit voor de ondergrondse parking van het appartementsblok Koerselsesteenweg 4 blijft verzekerd tot aan het uitgraven van de ondergrondse parking in het najaar 2018. Na deze datum voorzien we een gepast alternatief in overleg met de bewoners.

WIE GAAT HET WERK UITVOEREN?

De werken worden uitgevoerd door een bouwteam dat gevormd wordt door de tijdelijke handelsvennootschap Kumpen & Democo en dit in samenwerking met hun onderaannemers.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES ?

Met vragen, opmerkingen en suggesties kan je terecht bij de stad via beringen.groeit@beringen.be. Uw melding zal op korte termijn behandeld en beantwoord worden.

MEER INFORMATIE

Ontdek meer over de plannen voor Beringen-centrum of lees de laatste nieuwtjes op www.beringen.be/beringengroeit.
Op het terrein komt er ook een infobord met meer details over de volgorde en de planning van de werken.