commissie 7: financiën, sport, milieu en ICT

Lid van rechtswege: Tijs Lemmens (VOLUIT)

Leden: Ünlu Ömer (Vooruit), Abdulkadir Yilmaz (Vooruit), Bert Schoofs (VOLUIT), Siegfried Van Braband (N-VA), Hilal Yalçin (CD&V), Mark Bex (CD&V)

Lid met raadgevende stem: Kobe Snyers (Groen)

       Financiën

       Sport

       Milieu

       ICT