commissie 5: ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en patrimonium

Lid van rechtswege: Patrick Witters (CD&V)

Leden: Bilgin Bekdemir (Vooruit), Gosha Rosinska (VOLUIT), Louis Tielens (VB), Kobe Snyers (Groen), Guido Feyen (N-VA), Stijn Truyens (CD&V), Anne Cuypers (CD&V)

Lid met raadgevende stem: /

       Ruimtelijke ordening

       Stadsontwikkeling

       Patrimoniumbeheer