3de plaats Begraafplaats Beringen in 2017

De verwaarloosde oudstrijderszone was toe aan een opknapbeurt. Gedurende één jaar werden de geplande werkzaamheden via een akte aan de bevolking bekendgemaakt. Nadien werden de oude grafzerken hersteld of, bij sterke verwaarlozing, verwijderd.

De restruimtes werden ingevuld met groen zoals sedummatten, Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ en Geranium cantabrigiense ‘St Ola’ (9 st./m²). De onderhoudsintensieve kiezelverharding werd vervangen door betonnen megategels van 1 x 1 m met als bijkomend positief effect dat de vlakke ondergrond het loopcomfort verhoogde.

Nieuwe vormen van teraardebestelling zorgen ervoor dat er flexibel moet omgegaan worden met de invulling van de beschikbare grond. De asverstrooiingsweide voldeed niet meer aan de toegenomen vraag en diende vergroot te worden.

Verder had men bij begravingen in volle grond te kampen met hoge grondwaterstand. Door het overtollige water af te leiden naar een wadi werd de omgeving droger en kunnen alle zones nu wel gebruikt worden. Voor de groene inkleding werden twee Amberbomen (Liquidambar styraciflua) aangeplant in een gazonveld, afgeboord met een veldbloemenmengsel en aangevuld met een insectenhotel.

Toekomstgericht kan men kiezen om uitgestrooid te worden in een natuurlijkere omgeving of in het strak getrimde gazon. De naam van de overledene kan op een hiervoor speciaal voorziene cortenstaal plaat aangebracht worden.

Alle werkzaamheden van ontwerp tot realisatie werden in eigen beheer uitgevoerd i.s.m. de sociale werkplaats ‘de Winning’.