1ste plaats Begraafplaats Stal in 2020 en label “zonder is gezonder”

Vóór het omvormen van de begraafplaats bestond de oppervlakte uit graven met horizontale dekstenen en verticale ‘ruggen’. Daarrond was er blauwe kiezel en naakte grond. Eerst werd overgegaan tot een grote ontgraving. Daarna werd aan de nabestaanden van de oud- strijders de toestemming gevraagd om de dekstenen te mogen verwijderen om zo meer ruimte voor groen te creëren.

De ‘ruggen’ werden op een stevige fundering geplaatst. Na het herstellen van de graven werd er een minimale padenstructuur voorzien bestaande uit megategels. De grond werd verbeterd omdat het vooral arme, gele grond was. De ruimte die vrijkwam, werd beplant met diverse vaste planten en heesters. Volgende soorten werden toegepast: Persicaria affinis ‘Superba’, Pennisetum ‘Little bunny’, Hedera helix ‘Arborescens’, Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’, Abelia grandiflora, Thymus praecox, Anemone  ‘Honorine  Jobert’,  … Deze soorten zorgen voor een afwisselende bloei en sommige hebben een meerwaarde omdat ze wintergroen zijn.

Daarnaast is er ook een funeraire erfgoedzone aangelegd met graven die door de heemkundige kring werden geselecteerd als grafkunst. Deze graven werden in een halve cirkel teruggeplaatst rond 5 graven van Russische krijgsgevangenen. De halve cirkel werd ook groen ingekleed met verschillende vasteplantensoorten en heesters.

Langs de hoofdweg werd linde en veldesdoorn aangeplant. Ook werden er 3 verschillende bloemmengsels ingezaaid, aangevuld met verschillende bloembollen die in het voor- of najaar bloeien. Met de recuperatie van de grafstenen werden ook 4 insectenhotels gemaakt die in het bloemrijk grasland staan. In 2021 wordt er binnen deze zone ook een imker actief.