Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Bambi Kinderdagverblijf

Voorstelling

Kinderdagverblijf Bambi is een groepsopvang voor baby’s en peuters. KDV Bambi is door Kind en Gezin vergund voor groepsopvang tot 50 kinderen.

In de moderne en professioneel uitgeruste kinderopvanglocatie gelegen te Beringen, Klitsbergwijk 13, zijn alle kinderen van 0-3 jaar welkom. Het kinderdagverblijf telt vier leefgroepen: twee leefgroepen voor baby’s en kruipers tot +/- 18 maanden en twee voor peuters van +/- 18 maanden tot ze naar de kleuterschool gaan.  

 

Missie

KDV Bambi wil aan ieder opgevangen kind en zijn gezin kinderopvang op maat aanbieden waarbij de eigenheid en de bewegingsvrijheid centraal staan.

KDV Bambi heeft dit vertaald in een visie vanuit vier kijkwijzers: pedagogisch beleid, betrokkenheid, welbevinden, toegankelijkheid.

KDV Bambi streeft een optimaal en weldoordacht opvoedingsklimaat na. Bij de baby's worden het leefritme en de slaap- en voedingsgewoontes van het kind steeds gerespecteerd. Bij de peuters gaat de aandacht naar taalontwikkeling, ontwikkeling van de motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, zindelijkheid enzovoort.

KDV Bambi hecht veel belang aan de samenwerking met het gezin en met andere betrokkenen. Ook streeft KDV Bambi intergenerationele betrokkenheid na om de ontwikkeling van het kind in een bredere sociale context te stimuleren.

KDV Bambi wil de eigenheid en bewegingsvrijheid van het kind zo natuurlijk mogelijk tot ontwikkeling laten komen. KDV Bambi is erkend als borstvoedingsvriendelijke instelling waar door het stimuleren en ondersteunen van borstvoeding bijgedragen wordt aan de fysieke en emotionele gezondheid van het kind. De gunstige groene ligging maakt van KDV Bambi ook een opvanglocatie waar natuurbeleving centraal staat. 

Personeel

Elke werkdag opnieuw staat een gemotiveerd en professioneel team in voor het bieden van een kwaliteitsvolle opvang, met een persoonlijke benadering van elk kind.

KDV Bambi zet zich sterk in om met de ouders als partner een optimaal ontwikkelingsklimaat voor hun kind te bieden. Het kwaliteitsstreven zit in de werking verankerd en is in een kwaliteitshandboek vastgelegd. De gezondheid en de fysieke en psychische integriteit van het kind wordt bewaakt en het niet discrimineren van kinderen en gezinnen wordt geborgd. 

Voor de verzorging en opvoeding van de kinderen staan een (sociaal) verpleegkundige, een pedagogisch medewerker en een gekwalificeerd team van kinderverzorgsters en medewerkers keuken en onderhoud ter beschikking.

 

 

Ouderbijdrage

Het tarief voor de groepsopvang bij KDV Bambi als gesubsidieerde opvangvoorziening wordt bepaald aan de hand van een door de ouders via Kind en Gezin aan te vragen attest inkomenstarief. Kind en Gezin berekent het inkomenstarief op basis van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van het gezin. In geval van halftijdse opvang (minder dan vijf uren) bedraagt de ouderbijdrage 60% van de ouderbijdrage voor voltijdse opvang (meer dan vijf uren). De ouderbijdragen zijn fiscaal aftrekbaar. Het kinderdagverblijf verbindt zich ertoe een correct fiscaal attest af te leveren voor zover de verschuldigde bijdragen volledig betaald werden.

KDV Bambi rekent een bijkomende bijdrage aan voor gebruik van luiers tijdens de opvang. In voorkomende gevallen worden andere reëel gemaakte kosten die niet in verband staan met de opvang (zoals bijvoorbeeld medische kosten) aan kostprijs aangerekend.

 

Inschrijving en opname

Ouders die opvang voor hun kind zoeken kunnen zich richten tot het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente of wenden zich rechtstreeks tot een opvangvoorziening naar keuze. Een aanvraag tot opvang bij KDV Bambi geschiedt bij de verantwoordelijke, An Derijck.


Het huishoudelijk reglement kan je onder deze link openen:

huishoudelijk reglement

Contact

OCMW - Kinderdagverblijf Bambi

Klitsbergwijk 13
3583 Beringen

tel. 011 44 96 00
fax 011 44 96 90

bambi@beringen.be

Openingsuren

Kinderdagverblijf Bambi is van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijke feestdagen en sluitingsdagen, geopend tussen 7.00 uur en 18.00 uur.

KDV Bambi is als vergunde en gesubsidieerde opvangvoorziening minstens 220 dagen per jaar geopend.


Contactpersonen

An Derijck