Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Bevoegdheden OCMW-raad

Waarover beslist de raad zoal?

 1. verkiezing van de voorzitter en aanwijzing van zijn vervanger;
 2. samenstelling van vast bureau en/of bijzondere comités;
 3. opstellen van huishoudelijke reglementen;
 4. personeel:
  • personeelsformatie;
  • administratief en geldelijk statuut;
  • aanwerven of benoemen van personeel;
  • vaststellen van benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor het personeel;
 5. opleggen van tuchtstraffen aan het personeel en instellen van beroep terzake;
 6. overheidsopdrachten:
  • vervreemding, verdeling en ruil van onroerende goederen of onroerende rechten;
  • leningen, dadingen, verwerving van onroerde goederen en vaste beleggingen van kapitalen;
  • aanvaarden van schenkingen en legaten aan het centrum;
  • aanneming van werken, leveringen en diensten, waarvan de waarde hoger is dan 12.394 euro;
 7. oprichting van nieuwe diensten; 
 8. onteigeningen;
 9. opmaken en wijzigen meerjarenplan + budgetten;
 10. vaststellen van de jaarrekening; 
 11. instellen van beroep in die aangelegenheden;
 12. rechtsgedingen;
 13. verenigingen (oprichting, statuten, toetreding.