Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Buitenschoolse Kinderopvang 'De Bengeltjes'

Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse Kinderopvang is er om gedeeltelijk tegemoet te komen aan moeilijkheden die ouders ondervinden om gezin en werk te combineren. Voor kinderen van wie de ouders gaan werken, is de Buitenschoolse Kinderopvang de plek waar ze na schooltijd 'thuiskomen' en de nodig aandacht en speelmogelijkheden krijgen.

 

 

Flexibele opvang

Flexibele opvang is opvang van je schoolgaande kinderen buiten de gewone openingstijden van de kinderopvangvoorziening.

 

Occasionele opvang

Occasionele opvang is opvang van je kind gedurende een beperkte periode om één van de volgende redenen:

  • Je start met een opleiding.
  • Je vindt plots werk.
  • Je neemt deel aan een sollicitatiegesprek.
  • Het gaat over een acute crisissituatie in je gezin.
  • Je hebt behoefte aan korte draaglastvermindering.
  • Het is om sociale en/of pedagogische redenen nodig dat je kind tijdens de dag buiten het gezin wordt opgevangen.