Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Klachten?

Ben je niet tevreden? Vertel het ons!

 

De medewerkers van het OCMW doen er alles voor om te zorgen dat je tevreden bent. Het OCMW heeft een goede dienstverlening immers hoog in het vaandel staan. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de werkwijze van de dienst, de afhandeling van een bepaalde kwestie of over onze dienstverlening. Indien dit zo is, worden wij hierover graag op de hoogte gebracht. Zo kunnen wij initiatieven nemen om onze dienstverlening te verbeteren. Ook als je juist wel heel tevreden bent over onze dienstverlening, horen wij dit graag.

 

Waarom zou je een klacht indienen?

 

- om iets recht te laten zetten;

- om zelf beter geholpen te worden;

- om ervoor te zorgen dat anderen in de toekomst beter geholpen worden.

 

Hoe dien je een klacht, opmerking, suggestie of compliment in?

 

Je kan dit op verschillende manieren doen:

• Via telefoon: op het telefoonnummer 011 44 90 00

• Via fax: op het nummer 011 40 90 90

• Schriftelijk: OCMW Beringen, Burg. Heymansplein 14, 3581 Beringen

• Mondeling: je kan ook persoonlijk langskomen op onze dienst tijdens de openingsuren.

Je kan hierbij gebruik maken van het meldingsformulier dat je in onze folder terugvindt.

 

Wat vermeld je best bij je klacht, opmerking of suggestie?

 

Naast een duidelijke omschrijving van je klacht, opmerking of suggestie willen wij je vragen om, indien mogelijk, nog een aantal andere zaken aan te geven:

• Geef zoveel mogelijk aan wie betrokken is.

• Omschrijf wat er gebeurd is en wanneer (datum en tijdstip).

• Geef aan waarom je de klacht, opmerking of suggestie indient.

• Beschrijf de reactie van de betrokken partijen.

 

Vergeet zeker niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Op die manier kunnen wij je contacteren om samen naar een oplossing te zoeken. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Je klacht, opmerking, suggestie of compliment wordt steeds vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat je persoonlijke gegevens binnen het OCMW alleen worden verstrekt aan degenen die bij de behandeling betrokken zijn.

Iedere melding wordt individueel bekeken, en samen met jou wordt er naar een passende oplossing gezocht.

 

Hoe wordt je melding behandeld?

 

Je klacht, opmerking, suggestie of compliment wordt onderzocht door een medewerker van het OCMW. Indien deze medewerker niet over voldoende informatie beschikt, zal hij of zij je contacteren. Indien de klacht, opmerking of suggestie gegrond is, zal er met jou een voorstel tot rechtzetting besproken worden en zal de rechtzetting uitgevoerd worden.

Indien de klacht, opmerking of suggestie niet in behandeling genomen kan worden, laat de medewerker van het OCMW je steeds weten waarom dit zo is, en bij welke instantie je eventueel wel terecht kan. In elk geval krijg je een bericht over de behandeling van je melding.

 

Indien je niet tevreden bent over de behandeling van je melding door de medewerker van het OCMW, kan je terecht bij de secretaris op het telefoonnummer 011 44 90 12.

 

Download hier de klachtenfolder. OPGELET: de telefoonnummers zijn gewijzigd.