Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Toegankelijke hulp- en dienstverlening

Ondertekening charter toegankelijke hulp- en dienstverlening

Burgemeester Mondelaers, schepen Webers, OCMW-voorzitter Dave SchopsOp maandag 31 januari 2011 hebben OCMW en stad gezamenlijk het charter voor een toegankelijke hulp- en dienstverlening ondertekend.

 

Het charter is een intentieverklaring over de basisprincipes van toegankelijke dienst- en hulpverlening in de gemeente. Een bestuur dat het charter ondertekent, engageert zich om deze principes in de praktijk te brengen en het charter te ondertekenen en bekend te maken bij de burger, bij hun medewerkers en bij de beleidsverantwoordelijken. De ondertekening geeft vooral ook aanleiding tot het aangaan van concrete acties tot verhoging van de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening.

 

Tijdens de persconferentie is gebleken dat we reeds heel wat initiatieven nemen om onze hulp- en dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken. Toch kan het altijd beter. Bij het charter hoort ook een "scan". Dit is een uitgebreide vragenlijst waaraan we onze dienstverlening kunnen toetsen. Vanuit het managementteam bekijken we hoe we verder aan de slag gaan met het charter en de scan.

 

Speech van OCMW-voorzitter Dave Schops

Charter toegankelijke hulp- en dienstverlening

De gemeente en het OCMW van Beringen vindt een goede dienstverlening belangrijk. Daarom willen wij u het volgende garanderen:

 

1. Wij doen inspanningen om uw behoeften te leren kennen. Enkel zo kunnen wij u de dienstverlening aanbieden die u nodig hebt.

 

2. Wij streven er naar dat u de dienstverlening op het grondgebied kent en dat u weet waar u met uw vraag of probleem terecht kan.

 

3. Wij gaan regelmatig na of het huidige aanbod van de lokale dienstverlening bruikbaar is voor u en of het tegemoet komt aan uw verwachtingen.

 

4. De kostprijs mag u niet verhinderen om gebruik te maken van onze dienstverlening. Indien nodig onderzoeken we of we steun kunnen verlenen aan diegenen voor wie de kostprijs een probleem vormt.

 

5. Wij trachten onze dienstverlening te organiseren op plaatsen die voor u bereikbaar zijn. Wij brengen de dienstverlening tot bij u indien nodig en haalbaar.

 

6. Wij doen inspanningen om onze dienstverlening aan te bieden op verschillende momenten en op verschillende manieren, zodat openingsuren voor u geen belemmering vormen.

 

7. Wij proberen u steeds verder te helpen, ook als uw vraag onduidelijk is of als wij zelf het antwoord niet kennen.

 

8. Wij hebben vaak persoonlijke gegevens van u nodig, maar wij gebruiken deze enkel om u de dienstverlening te leveren die u nodig hebt. Wij respecteren uw privacy.

 

9. Wij streven naar een snelle, vriendelijke, deskundige en transparante behandeling van uw vraag.

 

10. Indien de dienstverlening in de gemeente niet aan uw verwachtingen voldoet, dan nodigen wij u uit om dit melden via de lokale klachtenprocedure.

Contact

OCMW Beringen

Burgemeester Heymansplein 14
3581 Beverlo

T 011 44 90 00
F 011 44 90 90

ocmw@beringen.be

Contactpersonen